Консалтинг
      молочних ферм
Тел. +38 044 5028905
Моб. +38 067 2191134
факс +38 044 5028908

Головна
Послуги консалтингу
Партнери
Для інвесторів
Статті
Контакти
Послуги і спеціалізація
Основна мета діяльності компанії DNCS на молочній фермі - покращення якості менеджменту, впровадження новітніх світових технологій, підвищення економічної ефективності молочної ферми вцілому і підвищення індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

Напрямки діяльності компанії:
   1 - Розрахунок і оцінка раціонів
Реалізується за допомогою Програмного забезпечення AMTS.Cattle, яке було разроблене і удосконалене на протязі останніх 20 років в Корнельському університеті (США). Завдяки використанню в ядрі програми біологічної моделі корови, досягається висока точність розрахунків раціонів
   2 - Управління кормлінням
 • Прогнозування і планування об'ємів запасу кормів
 • Використання прогресивних технологій кормозаготівлі і кормоприготування
 • Впровадження сучасних високоефективних технологій кормління корів і вирощування молодняку

 •    3 - Управління стадом
 • Комп'ютерний облік, відстежування інформації по всім коровам і телицям та прийняття управлінських рішень

 •    4 - Менеджмент молочних ферм
 • Розробка і впровадження опробованих протоколів управління молочною фермою, з використанням удосконалених технологій
 • Координація технологічних процесів на фермі з метою досягнення максимальних экономічних результатів
 • Застосування сучасних технологій доїння. Профілактика маститу

 • За звичаєм діяльність молочної ферми розглядають як "Чорний ящик" - бізнес, в якому все відомо про те, що вклали і що отримали, та все відомо про грошові потоки. Коли фінансові звіти показують позитивний баланс, вважається, що система працює і управляється нормально.

  DNCS LLC підходить до молочної ферми як до "Білого ящику". Наша концепція роботи з господарствами включає в себе принципи постійного контролю і покращання технічних параметрів дійного стада. Ми на регулярній основі оцінюємо технічні параметри, дефекти (помилки) або відхилення, що виникають в процесі діяльності ферми, розробляємо і впроваджуємо заходи, які сприяють підвищенню ефективності молочної ферми. По всьому світу такий підхід відомий як методологія шість сігма (Six Sigma).

  Кожна система всередині молочної ферми оцінюється завдяки використанню комбінації технічних навиків і методів виробничого аналізування, розроблених та удосконалених за багато років президентом DNCS LLC доктором Tylutki.

  В результаті систематичного (щонайменше, один раз на місяць) аналізу технічних параметрів молочної ферми і внесення необхідних коректив забезпечується стійка та стабільна робота молочної ферми.

  В процесі партнерської співпраці з фермою визначаються і постійно корегуються короткострокові та довгострокові задачі. Виконання короткострокових задач дозволяє отримати результат через 1-2-3 місяці у вигляді підвищення продуктивності на 1-2 літри і зниження затрат на вирощування телят.

  Виконання довгострокових задач дозволяє збільшити молочну продуктивність на 20-30%, покращити виробничі показники і, в результаті, наблизитися до генетичного потенціалу тварин і/або мінімізувати затрати на виробництво одиниці продукції.
  Головна | Послуги консалтингу | Партнери | Для інвесторів | Статті | Контакти
  © 2010 DNCS. All Rights Reserved